fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2021
I moodul

 

*Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mis ei kajasta reaalseid olukordi.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Moodul 1: Saneerimine

Moodul 1 on avatud kuni 28. novembrini (k.a). Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 28. novembril kella 23.59ks.


a. Jah, sest kavaga hõlmatud ja ümber kujundatud nõuetega võlausaldajatel on alati õigus taotleda saneerimiskava kinnitamata jätmist.
b. Ei, sest kohtule kinnitamiseks esitatud saneerimiskava on võlausaldajate poolt vastu võetud.
c. Ei, sest Laenud AS häälte arv moodustab vähem kui 50% kõikidest häältest.
d. Jah, sest Laenud AS on hääletanud saneerimiskava vastu võtmise vastu. ÕIGE VASTUS. 


a. Ei, sest saneerimisseadus annab üksnes võimaluse rühmitada võlausaldajaid ja saneerimiskava koostajal on lai diskretsioon otsustamaks, kuidas saneerimiskava koostada.
b. Jah, sest kahte erinevate õigustega võlausaldajat koheldakse saneerimiskava järgi oluliselt erinevalt. ÕIGE VASTUS. 
c. Jah, sest Rekkad OÜ lähikondsed ei tohi olla teiste võlausaldajatega ühes rühmas.


a. Jah, sest Rekkad OÜ emaühingu häälte arv moodustab rohkem kui 2/3 kõigist häältest.
b. Ei, sest Rekkad OÜ emaühingu häälte arv moodustab vähem kui 2/3 kõigist häältest.
c. Ei, sest võlausaldajad oleks tulnud jagada rühmadesse ja igas rühmas ei ole antud kava poolt piisavalt hääli. ÕIGE VASTUS. 
d. Ei, sest saneerimiskava vastu võtmiseks peab olema kava poolt hääletanud enam kui 50% võlausaldajatest.


a. 05.11.2020 tuli saata saneerimiskava ja 27.11.2020 tuli võlausaldajal esitada avaldus. ÕIGE VASTUS. 
b. 12.11.2020 tuli saata saneerimiskava ja 27.11.2020 tuli võlausaldajal esitada avaldus.
c. 05.11.2020 tuli saata saneerimiskava ja 20.11.2020 tuli võlausaldajal esitada avaldus.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advkatuuri liikmed.