fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2021
IV moodul

 

*Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mis ei kajasta reaalseid olukordi.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Moodul 4: Andmekaitse

Moodul on avatud kuni 20. veebruarini (k.a). Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 20. veebruar kella 23.59ks.


a. Jah, sest MTA on isikuandmete kaitse seaduse tähenduses andmesubjektiks, kellel on õigus isikuandmete kaitsele.
b. Ei, sest arenguvestluse näol oli tegemist töötaja ja MTA ametniku vahelise teenistusalase vestlusega, milles ametnikud esindasid MTA-d. MTA-l kui avalikõiguslikul juriidilisel isikul ei saa olla isikuandmeid, mida kaitstakse isikuandmete kaitse seadusega.
c. Ei, sest töötaja salvestas vestlust isiklikul eesmärgil.
d. Jah, kuna arenguvestlust viis MTA nimel läbi füüsiline isik, kellel on õigus isikuandmete kaitsele.


a. Isikuandmete kaitse seaduse tähenduses loetakse isikuandmeteks üksnes isiku nime, isikukoodi, aadressi ja e-posti aadressi. Isiku kohta esitatud hinnanguid, arvamusi ja seisukohtasid ei loeta isikuandmeteks.
b. Häälsalvestis sisaldab nii töötaja kui ka MTA nimel vestlust läbiviinud õigusosakonna juhi kohta seisukohtasid, arvamusi ja hinnanguid, mis loetakse isikuandmete kaitse seaduse tähenduses isikuandmeteks.
c. Salvestise edastamist ei loeta isikuandmete töötlemiseks isikuandmete kaitse seaduse tähenduses.
d. MTA on isikuandmete kaitse seaduse tähenduses andmesubjektiks, kellel on õigus isikuandmete kaitsele.


a. Ainult siis, kui MTA esindaja oleks andnud talle omapoolse nõusoleku vestluse lindistamiseks.
b. Salvestamine ei ole mitte mingil juhul lubatud. See on lausa kriminaalkorras karistatav.
c. Seadus ei näe vestluste salvestamisele mistahes piiranguid.
d. Kui töötajal on vestluse salvestamiseks õigustatud huvi, mis kaalub üles õigusosakonna juhi huvi, et tema tegevust teenistusülesannete täitmisel ei salvestaks ega seda salvestist ei edastataks kolmandatele isikutele.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advokatuuri liikmed.