fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2021
V moodul

 

*Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mis ei kajasta reaalseid olukordi.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Moodul 5: Finantsteenused ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmine

Moodul on avatud kuni 20. märtsini (k.a). Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 20. märts kella 23.59ks.


a. AS-l Digiarveldused on vaja makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses (MERAS) nimetatud e-raha asutuse tegevusloaga, sest SuperMynt+ on e-raha.
b. AS-l Digiarveldused on vaja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RahaPTS) nimetatud virtuaalvääringu teenuse pakkumise tegevusluba, sest SuperMynt+ on virtuaalvääring.
c. AS-l Digiarveldused ei ole vaja tegevusluba, sest ta ei taga mingil moel SuperMynt+ väärtust.


a. Kui AS-l Digiarveldused sõlmib kliendiga esimese lepingu SuperMynt+ digirahakoti kasutamiseks ja luuakse ärisuhe.
b. Kui AS-l Digiarveldused on kliendi suhtes tekkinud rahapesu kahtlus, kuid tehingu väärtus jääb alla 500 euro.
c. Kui AS-i Digiarveldused klient igapäevaselt vaatab oma digirahakotist järgi, kui palju on tal parasjagu SuperMynt+ krüptomünte.
d. Kui AS Digiarveldused avastab iga-aastase kliendiandmete uuendamise käigus, et klient on esitanud vastuolulisi andmeid oma sissetulekute kohta.


a. Hoolsusmeetmed võib jätta kohaldamata, sest isiku riiklik taust välistab võimaluse, et ta paneb toime rahapesu või rahastab terrorismi.
b. Hoolsusmeetmeid võib kohaldada lihtsustatud korras, sest isiku riiklik taust on väiksemat rahapesu ja terrorismi rahastamise riski iseloomustav asjaolu.
c. Hoolsusmeetmeid tuleb kohaldada tavakorras, sest isikut ei või tema tausta tõttu diskrimineerida.
d. Hoolsusmeetmeid tuleb kohaldada tugevdatud korras, sest isiku riiklik taust on suuremat rahapesu ja terrorismi rahastamise riski iseloomustav asjaolu.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advokatuuri liikmed.