fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2022
III moodul

 

* Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, videokohtumised on lavastatud.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Selle hooaja Mastter Classi ülesanded ja videod on teie jaoks teinud meie advokaadid ja juristid: Marja Stina Saaliste, Maarja Junti, Siim Olev, Kaarel Berg, Ivo Tulvik, Kaspar Kaljurand ja Markkus Päll.

Moodul 3: Töötajate optsioonilepingud

Moodul on avatud kuni 18. jaanuarini (k.a).

Vaadake esmalt ära videoklipp, kus klient ja advokaat tekkinud probleemist räägivad. Seejärel vastake allpool olevale küsimustikule.

Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 18. jaanuaril kella 23.59ks.

Mõni päev hiljem avaldame siinsamas veebilehel ka õiged vastused. Iga õige vastus annab teatud arvu punkte, meeskondade punktitabel täieneb samuti peale igat moodulit.

Head nuputamist! 


a. Töötajale antakse vaid osa osalusoptsioonist.
b. Tööandja ja töötaja ei teata osalusoptsiooni realiseerimisest Maksu- ja Tolliametit.
c. Osalusoptsiooni alusvaraks oleva tööandja osaluse omandamine toimub mitte varem kui 3 aasta möödudes osalusoptsiooni andmisest.
d. Tööandja võõrandab töötajale suurema osaluse kui on optsioonilepingus kokkulepitud.


a. Piisab vaid lihtkirjalikust lepingust ning seda ei pea kuskile esitama.
b. Lepingut võib sõlmida ainult notariaalselt kinnitatud vormis, sest äriseadustikust tulenevalt peab väärtpaberite registris registreerimata osadega osaühingute puhul osa võõrandamise kohustustehing olema notariaalselt tõestatud vormis.
c. Digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud vormis. Lubatud on ka lihtkirjalik vorm, kuid siis peab lepingu esitama Maksu- ja Tolliametile.
d. Lepingu võib sõlmida suuliselt.


a. Jah, sest optsioonileping, mille alusel saab optsioonisaaja õiguse osaluse omandada on juba sõlmitud.
b. Ei, sest osalus ei ole omandatud.
c. Jah, sest optsioonilepingu sõlmimisega loetakse optsioonisaajat osanikuks.
d. Ei, sest optsioonilepingu alusel omandatav osalus ei anna optsioonisaajale õigust osanikuõiguseid teostada.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advkatuuri liikmed.