fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2023 III moodul

 

* Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, videokohtumised on lavastatud.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Moodul on avatud kuni 18. detsembrini (k.a). Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 18. detsembril kella 23.59ks.

Iga õige vastus annab teatud arvu punkte, meeskondade punktitabel täieneb peale igat moodulit.

Moodul 3: Andmekaitse


a. Isiku arvamused kõnesalvestisel;
b. Isiku kujutis fotol;
c. Isikukood;
d. Kõik eelnimetatud.


a. Alati, sest töösuhtes on töötaja nõusolek peamiseks isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks;
b. Ainult siis, kui see on põhjendatud ja töötajal on reaalne otsustusvõimalus otsustada nõusoleku andmise või mitteandmise üle;
c. Mitte kunagi, sest töösuhtes töödeldakse andmeid töölepingu alusel.


a. Salvestamine ei ole mitte mingil juhul lubatud. See on lausa kriminaalkorras karistatav.
b. Jah, kui tööandja esindaja on andnud töötajale omapoolse nõusoleku vestluse lindistamiseks.
c. Kui töötajal on vestluse salvestamiseks õigustatud huvi, mis kaalub üles tööandja esindaja huvi, et tema tegevust teenistusülesannete täitmisel ei salvestaks ega seda salvestist ei edastataks kolmandatele isikutele.
d. Seadus ei näe vestluste salvestamisele mistahes piiranguid.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advkatuuri liikmed.