fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2023 V moodul

 

* Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, videokohtumised on lavastatud.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Moodul on avatud kuni 27. veebruarini (k.a). Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 27. veebruaril kella 23.59ks.

Iga õige vastus annab teatud arvu punkte, meeskondade punktitabel täieneb peale igat moodulit.

Moodul 5: Pööningu väljaehitamine


a. Nõuda uue korteriühistu üldkoosoleku kokkukutsumist, mille päevakorras oleks uue otsuse tegemine, mis vastaks väljaehitatud pööningupinnale.
b. Nõuda teistelt kaasomanikelt, et pööningupind antaks kliendi erikasutusse (erikasutusõigus), kuna see ei ole vastuolus selle kaasomandi eseme osa otstarbega.
c. Nõuda pööningupinna osas kaasomandi lõpetamist esitades kohtusse vastava hagi.
d. Lammutada pööning ning esitada kahjunõue teiste kaasomanike vastu.


a. Jah, sest korteriühistu üldkoosoleku otsus väljendab paljude majaelanike tegelikku tahet ning see on siduv mistahes kaasomandi vaidluste lahendamisel kortermajas.
b. Ei, sest korteriühistu üldkoosoleku otsus ei ole kohtu jaoks kaasomandi lõpetamisel siduv.
c. Jah, sest vahepeal pärast korteriühistu üldkoosoleku otsuse vastu võtmist on majja kolinud uus korteriomanik, kes ei ole korteriühistu üldkoosolekul antud küsimuse üle otsustamisel osalenud.
d. Jah, sest antud juhul peab kohus otsustama hoopis pööningu lammutamise, kuna väljaehitatud pööning ei ole kooskõlas korteriühistu üldkoosoleku otsusega.


a. Jah on, sest ta ei pea taluma seda, et ta peab edaspidi kuulma enda korteri peal teiste korteriomanike tavapärasest tegevusest tingitud samme ja helisid.
b. Jah on, sest keelduval naaberkorteri omanikul on enda korteri peale jäävas osas pööningupinna väljaostmiseks ostueesõigus.
c. Jah on, kui ta tõendab, et pööningupinna väljaehitamisega kahjustatakse ülemääraselt tema kui korteriomaniku õigustatud huve.


a. Ei saa, kuna pööningupind tuleb jagada kõigi korteriomanike vahel vastavalt nendele kuuluva mõttelise osa suurusele.
b. Saab, kui klient maksab pööningupinna eest teistele kaasomanikele välja nende osad rahas (õiglane hüvitis).
c. Ei saa, sest kohus peab kaasomandi lõpetama üksnes kaasomanike vahelisel enampakkumisel, sest see arvestab kõikide kaasomanike huvidega.


a. Ei või, sest kaasomandi lõpetamise nõude esitamise korral on kohus kohustatud kaasomandi mistahes viisil lõpetama, olenemata millist kaasomandi lõpetamise viisi on pooled kohtus nõudnud.
b. Võib, kui kõigi kaasomanike huve kaaludes kaasomandi hagis taotletud viisil lõpetamine riivaks kohtu hinnangul ebaproportsionaalselt vähemalt osade kaasomanike huve, oleks ebamõistlik või ebaõiglane.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advkatuuri liikmed.