fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2020
V moodul

 

*Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mis ei kajasta reaalseid olukordi.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Moodul 5: Ubo

Moodul on avatud kuni 25. märtsini (k.a). Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 25. märtsil kella 23.59ks.

Moodul 5 vastused


a. Jah
b. Ei – tegelike kasusaajate teave on piisavalt läbipaistev, sest kontserni emaettevõte on noteeritud London Stock Exchange-s.
c. Ei – kontserni struktuur on selge ning kellelgi pole kontserni emaettevõttes üle 10%-st osalust.


a. Eesti ühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.
b. Tegelikku kasusaajat ei ole.
c. Inglismaa äriühingu kõrgeimate juhtorganite liikmed.


a. Isiku nimi, isikukood ja selle väljastanud riik (isikukoodi puudumisel sünniaeg ja -koht), tegeliku kasusaaja elukoha riik, ametinimetus ja kontrolli teostamise viis.
b. Isiku nimi, isikukood ja selle väljastanud riik (isikukoodi puudumisel sünniaeg ja -koht), tegeliku kasusaaja elukoha riik ja kontrolli teostamise viis.
c. Isiku nimi, isikukood ja selle väljastanud riik (isikukoodi puudumisel sünniaeg ja -koht), tegeliku kasusaaja elukoha aadress ja kontrolli teostamise viis.


a. Kohustatud isik (või tema juhatuse liige ja/või töötaja) RahaPTS tähenduses.
b. Eesti ühing ja selle juhatus.
c. Tegeliku kasusaaja tuvastamine on rahapesu andmebüroo (RAB) ülesanne.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advkatuuri liikmed.