fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2021
III moodul

 

*Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mis ei kajasta reaalseid olukordi.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Moodul 3: Vigastus seikluspargis

Moodul 3 on avatud kuni 23. jaanuarini (k.a). Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 23. jaanuar kella 23.59ks.


a. Lepingu olemasolul üksnes lepingu alusel.
b. Alati üksnes deliktiõiguslikul alusel.
c. Sõltumata lepingu olemasolust nii lepingu kui ka deliktiõiguslikul alusel.
d. Lepingu tühisuse korral alusetu rikastumise sätete alusel.


a. Jah, seda on võimalik teha ka tüüptingimustega.
b. Jah, kuid selleks peab konkreetne tüüptingimus olema tarbijale suuliselt ette loetud.
c. Ei, isiku vastutuse välistamine tüüptingimustega ei ole üldse lubatud, kui tegemist on tervisekahjustuse tekitamisega.
d. Ei, sest isiku vastutust ei ole võimalik välistada mistahes süülise rikkumise puhuks.


a. Ei, teenuse tarbija võtab teenust ostes teadlikult riski ning ta peab ise tegema kõik võimaliku, et kahju ära hoida.
b. Jah, kui teenus kätkeb kõrgendatud ohtu inimese elule ja tervisele, siis saab eeldada, et teenuse osutajatel lasub ulatuslik käibekohustus tagamaks teenuse ohutus.
c. Ei, kui ta on tarbijat hoiatanud ning andnud piisava turvavarustuse.
d. Jah, kuid üksnes juhul, kui selles on lepingus kokku lepitud.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advokatuuri liikmed.