fbpx

Eversheds Sutherland – Ainus globaalne advokaadibüroo Baltikumis

ARTIKLID

Kuidas tagada töösuhtes ärisaladuse piisav kaitse?

Eesti senise kohtupraktika alusel võib üldistades öelda, et kõige sagedasem ärisaladuse rikkumise olukord on selline, kus ettevõtja endine töötaja kasutab talle teatavaks saanud informatsiooni konkureeriva ettevõtja juures töötades või enda asutatud uue ettevõtte äritegevuses. Kohtupraktikast nähtub ka selge probleemina see, et tööandjad ei ole ärisaladuse kohustuse sisu piisavalt täpselt...

Juhatuse liikme ja töösuhte paralleelne kehtivus ja sellega seotud ohud

Ei ole ilmselt kellelegi uudiseks juhtumid, kus ettevõttes ennast heast küljest näidanud töötaja saab ühel hetkel selle ettevõtte juhatuse liikmeks. Kui senimaani on pooltevaheline suhe olnud töösuhe, siis nüüd tekib isikul ettevõttega töösuhtest eraldiseisev juhatuse liikme õigussuhe. Keeruliseks võib minna olukord siis, kui isik jääb täitma lisaks juhatuse liikme kohustustele ka muid...

Palkade ühtlustamine kui Euroopa Liidu uus suund

Euroopa Nõukogu on vastu võtnud uue tasustamise läbipaistvuse direktiivi, mis küll pole veel jõustunud, kuid hakkab ka Eestile mõju avaldama. Tasustamise läbipaistvuse direktiivi peamisi eesmärke on vähendada naiste ja meeste erinevat kohtlemist töötasu suuruse osas ning tagada, et samadel töökohtadel töötavad ja samu tööülesandeid täitvad inimesed, saaksid samasugust töötasu. Mida toob uus...

Uued töölepingu seaduse muudatused mõjutavad oluliselt töösuhtega seotud hüvitisi

Märtsikuus jõustusid töölepingu seaduses kolm uut muudatust, mis mõjutavad senist praktikat hüvitiste maksmisel. Millised need muudatused on ning milles seisneb nende muudatuste olulisus, selgitame järgnevalt. Esmalt kaasnesid olulised muudatused töövaidlustes väljamõistetavate hüvitistega. Siiani on kohus või töövaidluskomisjon õigusvastase töölepingu lõpetamise tuvastamisel saanud töölepingu...

Andmekaitseekspert ChatGPT juturoboti keelustamisest: peagi võib Itaalia jälgedes astuda kogu Euroopa

Intellektuaalomandi ja andmekaitseõiguse juhi vandeadvokaat Tambet Toomela intervjuu Delfi.ee-le ilmus 22. aprillil 2023 Eelmise aasta novembris avalikkusse toodud ChatGPT vestlusrobot on pealtnäha tehnoloogia meistriteos, kuid Itaalia avastas roboti roostetanud kohad. „Ei saa välistada võimalust, et ülehomme on juturobot ka Eestis kinni,“ nentis andmekaitse advokaat Tambet Toomela. Itaalia...

Kas puhkusepäevad saavad olla aegumatud? Euroopa Kohus on hiljuti nii otsustanud

Ilmselt on paljudele teada, et vastavalt töölepingu seaduse § 68 lg-le 6 aegub põhipuhkuse nõue ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse. See tähendab sisuliselt, et kui töötaja selle aja jooksul oma puhkust ära ei kasuta, ei ole tööandjal kohustust talle kasutamata puhkusepäevade kasutamist muul ajal võimaldada. Euroopa Kohus on aga oma 2022....

Sügisest jõustuv välisinvesteeringute sõelumise reeglistik võib mõjutada suure hulga ettevõtjate tehinguid vara ja osalustega

25. jaanuaril 2023 võttis Riigikogu vastu välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seaduse, mis jõustub 1. septembril 2023. Tagasiulatuvat kohaldamist ei ole ette nähtud, seega mõjutab uus seadus ainult tulevasi tehinguid. Sügisese jõustumisaja põhjustas ilmselt see, et sõelumisprotsessi kehtestamine nõuab riigilt veel mõnevõrra aega ja jõupingutusi, näiteks: spetsiaalse IT-süsteemi...

Millist paindlikkust pakub muutuv töötuskindlustushüvitise maksmise kord?

On hea üle korrata, et töötuskindlustusmakset tasub nii töötaja ise kui ka tööandja. Seeläbi on töötajal töötuse korral võimalus saada kaotatud sissetuleku osalist hüvitamist tööotsingute ajaks. COVID-19 epideemia puhangu alguse ajal aga nägime, et töötajad vajasid riigilt rohkem tuge ning riik kehtestas ajutised meetmed töötajate toetamiseks. Neist kogemustest tulenevalt muudetakse ka praegu...

ChatGPT-d kasuta täna ainult targa töövahendina, mitte tegevusväljundina

30. novembril 2022 lansseeris San Franciscos paiknev tehisintellekti uurimislabor OpenAI vestlusroboti ChatGPT, mis on võimeline vastama päringutele intelligentsete vestluste kaudu ning genereerima seeläbi inimestele lihtsasti mõistetavat sisu. ChatGPT spontaansus ja dünaamiline iseloom on teinud sellest tõelise hiti, mille põhjal ennustavad tõsisemad futuroloogid lausa mitmete seniste...

Töötajate koolituskohustus on olulisem kui ei kunagi varem

Ilmselt on ettevõtetes levinud praktika võimaldada töötajatele täiendõpet valdkondades, mis on iga konkreetse ametikoha ülesannete täitmiseks vajalikud. Nii on tavapärane töötajate koolitamine ka juhul, kui ettevõttes võetakse kasutusele uued seadmed, masinad või avatakse uus ärisuund, mis nõuab uusi teadmisi ja oskuseid. Küll aga ei tohiks tööandjad unustada ära töötajate koolitamist...