Eversheds Sutherland – Juhtiv globaalne advokaadibüroo Baltikumis

Kuula artiklit

Kas ja mis juhul saab töötajalt nõuda vaktsineerimist?

Tambet Toomela, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juht. Erika Tuvike, jurist. Marja Stina Saaliste, jurist.

Mai 2021

Seoses COVID-19 pandeemiaga on palju räägitud sellest, kuidas võimalikult ruttu naasta tavapärasema elurütmi juurde, kus inimesed saavad vabalt (vabamalt) liikuda ja külastada soovitud kohti. Kuigi Eesti ei ole oma vaktsineerimise mahtude poolest Euroopa riikide seas esirinnas, peetakse siiski vaktsineerimist üle kogu maailma oluliseks viiruse kontrolli alla saamise vahendiks. Nii on ka arusaadav tööandjate soov, et kogu nende personal saaks esimesel võimalusel vaktsineeritud ning vaktsineerimata inimesed ei seaks nakatumisel ohtu ettevõtte töökorraldust. Järgnevalt aga analüüsime, kas tööandjal on võimalus sundida töötajaid vaktsineerima ning kas vaktsineerimisest loobunud töötajatega saab töölepingut lõpetada.

Kestvus 10 minutit.

Artikkel lugemiseks on siin: Kas ja mis juhul saab töötajalt nõuda vaktsineerimist?- Publications – Eversheds Sutherland (eversheds-sutherland.com).

Töövaidluse lahendamine peale töövaidluskomisjoni otsuse saamist kohtus

Tambet Toomela, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juht. Erika Tuvike, jurist. Marja Stina Saaliste, jurist.

Aprill 2021

Käesolev artikkel on jätk meie poolt jaanuarikuu numbris avaldatud artiklile, kus rääkisime lähemalt sellest, missugused on töötajal ja tööandjal järgmised võimalused peale töövaidluskomisjoni otsuse saamist. Järgnevalt selgitame aga kogu Eesti kolmeastmelise kohtusüsteemiga seonduvat lähemalt.

Kestvus 14 minutit.

Artikkel lugemiseks on siin: Töövaidluse lahendamine peale töövaidluskomisjoni otsuse saamist- Publications – Eversheds Sutherland (eversheds-sutherland.com)

Kuula artiklit

Loeb: Marja Stina Saaliste, jurist

Välisinvesteeringute taustakontrolli seadus – kuidas tagada edukad tehingud ka edaspidi?

Maarja Junti, Eversheds Sutherland Ots & Co advokaat

Aprill 2021

Uus määrus nõuab liikmesriikidelt Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikide teavitamist kõigist välismaistest otseinvesteeringutest nende territooriumil, mis siseriiklikult taustauuringuid läbivad. Praktikas tähendab see muuhulgas olulist mõju ühinemiste ja omandamiste tehingutele, kus võimalik taustauuringute teavitus võib tähendada tehingu ajaraami pikenemist ning tehingu jaoks vajalike sammude kasvu. Kuula, millised tehingud taustakontrolli sõelale jäävad.

Kestvus 10 minutit.

Artikkel lugemiseks on siin: Tööajaarvestuse pidamine kodukontoris- Publications – Eversheds Sutherland (eversheds-sutherland.com)

Tööajaarvestuse pidamine kodukontoris

Tambet Toomela, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juht

Erika Tuvike, jurist

Marja Stina Saaliste, jurist

Märts 2021

Kuulete, kuidas seadus näeb ette tööaja arvestuse kodukontoris, kirjeldame ühte asjasse puutuvat kohtulahendit ja anname tööandjale praktilised näpunäited.

Artikkel lugemiseks on siin: Tööajaarvestuse pidamine kodukontoris- Publications – Eversheds Sutherland (eversheds-sutherland.com)