Eversheds Sutherland – Juhtiv globaalne advokaadibüroo Baltikumis

Kuula artiklit

Välisinvesteeringute taustakontrolli seadus – kuidas tagada edukad tehingud ka edaspidi?

Maarja Junti, Eversheds Sutherland Ots & Co advokaat

Aprill 2021

Uus määrus nõuab liikmesriikidelt Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikide teavitamist kõigist välismaistest otseinvesteeringutest nende territooriumil, mis siseriiklikult taustauuringuid läbivad. Praktikas tähendab see muuhulgas olulist mõju ühinemiste ja omandamiste tehingutele, kus võimalik taustauuringute teavitus võib tähendada tehingu ajaraami pikenemist ning tehingu jaoks vajalike sammude kasvu. Kuula, millised tehingud taustakontrolli sõelale jäävad.

Kestvus 10 minutit.

Artikkel lugemiseks on siin: Tööajaarvestuse pidamine kodukontoris- Publications – Eversheds Sutherland (eversheds-sutherland.com)

Tööajaarvestuse pidamine kodukontoris

Tambet Toomela, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juht

Erika Tuvike, jurist

Marja Stina Saaliste, jurist

Märts 2021

Kuulete, kuidas seadus näeb ette tööaja arvestuse kodukontoris, kirjeldame ühte asjasse puutuvat kohtulahendit ja anname tööandjale praktilised näpunäited.

Artikkel lugemiseks on siin: Tööajaarvestuse pidamine kodukontoris- Publications – Eversheds Sutherland (eversheds-sutherland.com)