fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2021
VI moodul

 

*Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mis ei kajasta reaalseid olukordi.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Moodul 6: OÜ Marketingi Superstaarid

Moodul on avatud kuni 25. aprillini (k.a). Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 25. aprillil kella 23.59ks.

OÜ Marketingi Superstaarid pakuvad turundusteenuseid ja suhtekorraldust Eestis ja erinevates Mandri-Euroopa riikides. Omanäolise käekirja ja talendikate töötajate tõttu on OÜ Marketingi Superstaarid saavutanud senistel turgudel suurt edu ning suutnud võita nii konservatiivsete skandinaavlaste kui temperamentsete lõunaeurooplaste südamed. Järgmisena on siht seatud saareriikidele – OÜ Marketingi Superstaarid soovivad sõlmida koostöölepingut Šoti äriühinguga Kilt Publicity Ltd, et laiendada oma tegevust Suurbritanniasse. Pooled on juba astunud läbirääkimistesse, lepingu sõlmimise ajaks planeeritakse veebruar 2021.

OÜ Marketingi Superstaarid edu peamiseks saladuseks on nende poolt teaduslike uuringute põhjal välja töötatud meetrika, mille põhjal suudetakse peaaegu alati luua võidukas kampaania. Meetrika abil valideeritakse iga uus kampaania ja seda kasutavad kõik OÜ Marketingi Superstaarid töötajad.

Selle kaitsmine on aga OÜ Marketingi Superstaarid jaoks võtmetähtsusega – lepingu alusel võimaldatakse Kilt Publicity Ltd-le ligipääs meetrikale, kuid OÜ Marketingi Superstaarid tahab selle kasutamist piirata selliselt, et Kilt Publicity Ltd võib meetrikat kasutada vaid ühiste projektide jaoks ning ei tohi seda kasutada muuks otstarbeks. Samuti ei tohi Kilt Publicity Ltd seda kellelegi avaldada ei lepingu kehtivuse ajal ega ka pärast seda.


a. Pöördprojekteerimise kaudu saadud teave.
b. Tootmisprotsessi kirjeldus.
c. Eelneva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne.
d. Patent


a. OÜ Marketingi Superstaarid kirjutab meetrikaga seotud dokumentide päisesse punase tekstiga „ÄRISALADUS“.
b. OÜ Marketingi Superstaarid loob meetrikaga seotud teabe jagamiseks eraldi andmeruumi veebis, kuhu saavad ligipääsu valitud Kilt Publicity Ltd töötajad.
c. OÜ Marketingi Superstaarid varjab oma Euroopa koostööpartnerite nimesid Kilt Publicity Ltd eest.
d. OÜ Marketingi Superstaarid koolitab Kilt Publicity Ltd töötajaid meetrika kasutamisega seoses.


a. Kriminaalvastutus.
b. Tsiviilvastutus.
c. Sunniraha tasumise kohustus.
d. Mainekahju.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advokatuuri liikmed.