fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2022 V moodul

 

* Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, videokohtumised on lavastatud.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Selle hooaja Master Classi ülesanded ja videod on teie jaoks teinud meie advokaadid ja juristid: Marja Stina Saaliste, Maarja Junti, Siim Olev, Kaarel Berg, Ivo Tulvik, Kaspar Kaljurand ja Markkus Päll.

Moodul 5: Äripartnerite vaheline rahvusvaheline vaidlus

Moodul on avatud kuni 17. märtsini (k.a).

Vaadake esmalt ära videoklipp, kus klient ja advokaat tekkinud probleemist räägivad. Seejärel vastake allpool olevale küsimustikule.

Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 17. märtsiks kella 23.59ks.

Mõni päev hiljem avaldame siinsamas veebilehel ka õiged vastused. Iga õige vastus annab teatud arvu punkte, meeskondade punktitabel täieneb samuti peale igat moodulit.

Head nuputamist! 

1. Raamlepingu kohaselt on pooled sõlminud kohtualluvuse kokkuleppe „Kõik lepinguga seotud vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus“. Kas kliendil on mõtet esitada ise hagi Harju Maakohtusse tuvastamaks, et ta ei võlgne 1,5 miljonit eurot Riho äriühingule Itaalias?
a. Jah on, sest kostja alaline asukoht on Eestis ja võlaõiguslikud nõuded tuleb esitada kostja asukohajärgse liikmesriigi kohtusse.
b. Ei ole, sest teise riigi kohtualluvuse vaidlustamiseks tuvastushagi esitamine on perspektiivitu.
c. Ei ole, sest Itaalia kohus on nõude juba menetlusse võtnud ja kliendil ei ole võimalik sellele vastu vaielda hoolimata kohtualluvuse kokkuleppest.
d. Jah on, sest kohtualluvuse kokkuleppe kohaselt lahendatakse kõik vaidlused Harju Maakohtus ja seega peab Itaalia kohtus loobuma pädevusest harju Maakohtu kasuks.
e. Ei ole, sest nõue ei ole alusetu ja Eestis kohtumenetluse alustamisega seonduvad kulud suurendaksid kliendi väljaminekuid veelgi rohkem.

2. Millise riigi õigust Itaalia kohus vaidlust lahendades peaks kohaldama?
a. Itaalia õigust, sest projektid on valmistatud Itaalias kasutamiseks.
b. Eesti õigust, sest kliendi harilik viibimiskoht asub Eestis.
c. Kuna tegemist on rahvusvahelise vaidlusega, siis peab seda lahendama arbitraažikohus.
d. Eesti õigust, sest pooled on sõlminud kohtualluvuse kokkuleppe Harju Maakohtu kasuks ja kokkulepe laieneb ka kohalduvale õigusele.
e. Euroopa Liidu õigust, sest vaidluses esineb rahvusvaheline element.

3. Klient otsustas Itaalias esitatud hagile mitte vastata ja Itaalia kohus tegi otsuse, millega mõistis kliendilt välja 1,5 miljoni euro suuruse kahjuhüvitise. Millised võimalused on kliendile oma õiguste kaitsmiseks?
a. Kliendil on võimalus kohtuotsus Itaalias vaidlustada.
b. Kuna otsus on tehtud Itaalias ja klient asub Eestis, siis ei olegi kliendil vaja mingeid täiendavaid samme astuda, sest nõue on täidetav ainult Itaalias.
c. Kuna kliendil oli mõistlik võimalus kohtumenetluses osaleda ja klient seda ei teinud, siis ei olegi kliendil võimalik oma õigusi kaitsta ja nõue tuleb tasuda.
d. Kuna Itaalia kohtul puudus pädevus asja lahendamiseks, siis saab klient esitada taotluse Itaalia kohtule täitmisest keeldumiseks.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advkatuuri liikmed.