fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2022 VI moodul

 

* Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, videokohtumised on lavastatud.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Selle hooaja Master Classi ülesanded ja videod on teie jaoks teinud meie advokaadid ja juristid: Marja Stina Saaliste, Maarja Junti, Siim Olev, Kaarel Berg, Ivo Tulvik, Kaspar Kaljurand ja Markkus Päll.

Moodul 6: Töölepingu ülesütlemine

Moodul on avatud kuni 3. aprillini (k.a).

Vaadake esmalt ära videoklipp, kus klient ja advokaat tekkinud probleemist räägivad. Seejärel vastake allpool olevale küsimustikule.

Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 3. aprilliks kella 23.59ks.

Mõni päev hiljem avaldame siinsamas veebilehel ka õiged vastused. Iga õige vastus annab teatud arvu punkte, meeskondade punktitabel täieneb samuti peale igat moodulit.

Head nuputamist! 


a. Jah, sest töölepingu võib ka suuliselt üles öelda.
b. Ei, sest ülesütlemisavaldus ei olnud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
c. Jah, sest koosoleku juhataja fikseeris selle tema poolt allkirjastatud protokollis ning seega on seadusest tulenevad vorminõuded täidetud.
d. Tööleping lõpetati suulise kokkuleppega. Teedu ülesütlemisavaldust võib tõlgendada ettepanekuga tööleping lõpetada kokkuleppel ning koosolekul viibinud juhatuse liikme Õie Plekki vaikimist selle kokkuleppega nõustumisena.

 


a. Jah, sest töölepingu ülesütlemisavaldus esitati kooskõlas seadusega.
b. Ei, sest Teet ei märkinud oma ülesütlemisavaldusse, kas tegemist on korralise või erakorralise töölepingu ülesütlemisavaldusega.
c. Ei, sest see ei olnud digitaalselt allkirjastatud.
d. Ei, sest ülesütlemisavaldus oli tingimuslik.
e. Ei, sest vastavalt ülaltoodud esimese küsimuse vastusele oli töölepingu ülesütlemisavaldus kehtiv ning kaks korda ei saa töölepingut üles öelda.
f. Ei, sest tööleping lõpetati kokkuleppel vastavalt ülaltoodud esimese küsimuse vastusele ning juba kokkuleppel lõpetatud lepingut ei saa üles öelda.


a. Jah, sest töölepingu võib kokkuleppel suuliselt lõpetada.
b. Ei, sest töölepingu saab kokkuleppel lõpetada ainult vähemalt kirjalikus vormis.
c. Ei, sest töölepingu saab kokkuleppel lõpetada ainult vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
d. Ei, sest vastavalt ülaltoodud esimese või teise küsimuse vastusele oli töölepingu ülesütlemisavaldus kehtiv ning üles öeldud töölepingut ei saa kokkuleppel lõpetada.
e. Ei, sest tööleping lõpetati kokkuleppel vastavalt ülaltoodud esimese küsimuse vastusele ning juba kokkuleppel lõpetatud lepingut ei saa uuesti kokkuleppel lõpetada.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advkatuuri liikmed.