fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2023 IV moodul

 

* Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, videokohtumised on lavastatud.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Moodul on avatud kuni 23. jaanuarini (k.a). Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 23. jaanuaril kella 23.59ks.

Iga õige vastus annab teatud arvu punkte, meeskondade punktitabel täieneb peale igat moodulit.

Moodul 4: Majade Ehitus OÜ pankrot


a. Pankrotiavalduse esitamise eelduseks on alati pankrotihoiatuse tegemine, mistõttu tuleb töötajal enne pankrotiavalduse esitamist Majade Ehitus OÜ-le pankrotihoiatus teha ja tõendada Majade Ehitus OÜ-le pankrotihoiatuse kättetoimetamine.
b. Asjaoludel, et Majade Ehitus OÜ suhtes toimuvas täitemenetluses ei ole kolme kuu jooksul vara puudumise tõttu saadud nõuet rahuldada või kui täitemenetluses on ilmnenud, et Majade Ehitus OÜ-l ei jätku vara kõigi kohustuste täitmiseks. Lisaks on Majade Ehitus OÜ töötajale teatanud, et ta ei suuda oma kohustusi täita.
c. Piisab, kui töötaja esitab nõude alusena ainult jõustunud töövaidluskomisjoni otsuse.


a. Jah, kuid üksnes eeldusel, et töötaja esitab määruskaebuse deposiidi määramise määrusele ning tingimusel, et ringkonnakohus tühistab seejärel deposiidi määramise ja tööandja pankrot kuulutatakse välja.
b. Ei, kui deposiidi maksmine on määratud ning seda ei maksta, jätab kohus pankrotiavalduse läbi vaatamata ja tööandja pankrotti ei kuulutata välja.
c. Jah, kui töötaja on oma nõuet tööandja vastu piisavalt põhjendanud ja nõude olemasolu on tõendatud, märgib kohus ajutise pankrotihalduri nimetamata jätmise määruses asjaolud, millest nähtub, et pankrotivara ei jätku pankrotimenetluse kulude katteks, mis on töötajale piisav hüvitise nõudmiseks.


a. Ei, Majade Ehitus OÜ pankroti välja kuulutamisega lõpeb varale seatud kohtulik hüpoteek.
b. Jah, täitemenetlus Majade Ehitus OÜ vara suhtes viiakse igal juhul lõpuni.
c. Sellises olukorras tuleb igal juhul valida pankrotitoimkond, kes otsustab, kas kohtulik hüpoteek jääb kehtima või mitte.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advkatuuri liikmed.