fbpx

Eversheds Sutherland – Juhtiv globaalne advokaadibüroo Baltikumis

VeebiSeminarid 

Sanktsioonid – kellele ja millised sanktsioonid on kehtestatud ning kuidas nendest kinni pidada?

Tasuta veebiseminar 11. märtsil kell 10-11

Seoses Ukraina pinnal toimuva sõjalise konfliktiga on nii Euroopa Liit kui mitmed muud riigid maailmas (sh Ühendkuningriik, USA, Kanada, Šveits) kehtestanud ulatuslikud sanktsioonid teatud isikute suhtes Venemaal ja Valgevenes. Alates 23. veebruarist on omavahel koordineeritult kehtestatud juba 3 erinevat sanktsioonipaketti ning on küllaltki tõenäoline, et sanktsioonide ja/või sanktsioonialuste isikute nimekiri täieneb lähitulevikus veelgi.

Kehtestatud sanktsioonide nimekiri on muljetavaldav, hõlmates muuhulgas:

  • reisi- ja lennukeeldusid ning lennujaamateenuste piiramist;
  • varade ja rahaliste vahendite külmutamist;
  • keeldu teha kättesaadavaks majanduslikke ressursse;
  • keeldu osutada finantseerimis-, investeerimis- ja pangateenuseid, sealhulgas keeldu üle 100 000 euro suuruseid deposiite vastu võtta, võimaldada väärtpaberitega kauplemist, euro pangatähti müüa, tarnida ja üle kanda Venemaale;
  • ekspordikeeldu teatut kaupadele ja tehnoloogiatele, mis seonduvad näiteks naftatöötlemistehaste ajakohastamisega, lennukite, lennukiosade ja varustusega ja sellega seotud teenustega, samuti kahese kasutusega kaupadega;
  • kaubavahetust teatud piirkondadega (LNR, DNR, Krimm).

Keelatud on ka Venemaa valitsuse ja tema keskpanga finantseerimine ja tehingud, mis on seotud keskpanga varude ja varade haldamisega. Samuti keelati hiljuti meediaväljaannete Russia Today ja Sputniku edastamine ja levitamine.

Sanktsioneeritud isikute nimekirja kuulub käesoleval ajal juba üle 700 Venemaa ja Valgevene isiku (sh Putin ja Lavrov, Prigožin pereliikmetega, Šoigu, Medvedev, Mišustin, Venemaa riigiduuma ja julgeolekunõukogu liikmed, Ukrainas toimuvale sõjalisele tegevusel kaasa aidanud sõjaväelased ja mitmed oligarhid ja ärimehed, mitmed riigiettevõtted, samuti 7 panka (Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB), VTB BANK), mille vara on külmutatud ja millele on SWIFT teenus piiratud. Tuleb aga tähele panna, et lisaks otseselt sanktsioonide nimekirjas olevatele isikutele võivad sanktsioonid laieneda ka sanktsioonialuste isikute kontrollitavatele isikutele ja ettevõtjatele, mis muudab tegelikult sanktsioonide all olevate isikute ringi oluliselt laiemaks, kui esmapilgul tundub, aga ka raskemini hoomatavaks ja tuvastatavaks.

Sanktsioone rikkuvad tehingud on tühised ning sanktsioonide rikkumine toob ühtlasi kaasa lisaks ulatuslikule mainekahjule ka võimaliku kriminaalvastutuse, samuti sanktsiooni rikkumisel üleantud vara konfiskeerimise riski.

Oleme saanud viimase 10 päeva jooksul oma klientidelt hulganisti päringuid, millest on ilmne, et sanktsioonide valdkonnas on ettevõtjatel keeruline orienteeruda. Ebaselgust põhjustavad ettevõtjatele nii sanktsioonide all olevate isikute ja ettevõtjate koosseis (näiteks, kas sanktsioonid laienevad ka isikutele, kes ei ole otsesõnu sanktsiooninimekirjadesse kantud?), sanktsioonidega keelatud tehingute ja toimingute sisu (näiteks, kas sanktsiooni all oleva oligarhi Itaalias asuva villa võib booking.com kaudu endale üürida?) ja ulatus (näiteks, kas sanktsioonidega seoses peab kontrollima üksnes tehingu teist poolt või ka vahelülisid nagu nõustajad, agendid, logistikateenuse osutajad, sadamad jms?), kui ka sanktsioone järgima kohustatud isikute koosseis (näiteks, kas ka EL-i ettevõtja Venemaal asuv tütarühing peab sanktsioonidest kinni pidama?).

Päringute ajendiks on olnud nii ettevõtjatesisene soov vältida sanktsioonidega vastuollu minekut, kui ka vajadus tegeleda näiteks krediidiasutuste hüppeliselt kasvanud küsimustega, millele mittevastamine võib viia pangateenuste piiramiseni või lausa kontode sulgemiseni.

Sanktsioonidest arusaamine on äriliselt oluline kuna paljudel Eesti ettevõtjatel on olulised kaubandussuhted nii Venemaa kui Valgevenega, olgu see siis kliendi, hankija või tarnija rollis, samuti on mitmetel ettevõtjatel tütar- või sidusettevõtjaid eelnimetatud riikides.

Sel reedel, 11. märtsil kell 10-11 selgitame eespool nimetatud ja muid sanktsioonidega seotud küsimusi üle veebi. Selleks, et teemakäsitlus oleks võimalikult sisukas, palume registreerimisel saata ette ka kõige põletavamad küsimused, mis Teil endil on sanktsioonidega seoses juba tekkinud on.

Lingi osalemiseks saadame registreerunutele. Seminaril osalemine on tasuta.