fbpx

Eversheds Sutherland – Juhtiv globaalne advokaadibüroo Baltikumis

VeebiSeminarid 

Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamine

Aeg: 17. veebruar kell 10.00-11.00

Tasuta veebiseminaril tutvustame välisinvesteeringute taustauuringuid ja selgitame lähemalt taustauuringu menetlust. Kavandatavad menetlusreeglid jõustuvad juba vähem kui pooleteise aasta pärast.

Kui kavatsed teha vastavas valdkonnas lähiajal tehinguid, on kasulik juba praegu teada, mis on õiguslikus keskkonnas selles osas muutumas.

Vaata allolevat loetelu ja kui mõnele punktile on Sinu vastus jaatav, siis registreeru seminarile, sest kavandatav välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus võib Sind otseselt puudutada.

 Oled riigi äriühing või tegutsed mõnes allolevas valdkonnas nagu:

 • elutähtsa teenuse osutamine, näiteks:
  – elektrienergia, maagaasi, vedelkütuse või kaugküttega varustamine, vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine
  – riigi ja kohalike teede korrashoid
  – telefoni-, mobiilside- ja andmesideteenuste osutamine
  – elektroonilise isikutuvastuse ja digiallkirjastamise teenuste osutamine
  – vältimatu arstiabi teenuste osutamine
  – makseteenuste ja sularaharinglusega seotud teenuste osutamine
 • riigi tegevusvaru hoidmine või delegeeritud varu teenuse osutamine AS-ile Eesti Varude Keskus
 • sõjalise ja kahesuguse kasutusega kauba tootmine, tarnimine või riigile sellise kaubaga seonduva tehnilise abi osutamine
 • geoloogilise uuringu või kaevandusloa omamine põlevkivi vm kriitilise tähtsusega maavara osas
 • alalise riigikaitseobjekti omamine
 • riigiside toimimist tagava taristu omamine
 • ringhäälinguprogrammi edastamiseks vajaliku taristu omamine
 • üleriigilise tele- ja raadioteenuse osutamine, tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutamine
 • trükimeedias ja internetis ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine, kui vastava tegevusala aastane käive ületab 3 MEUR
 • raudteeinfrastruktuuri majandamine, sertifitseeritud lennuvälja või kopteriväljaku käitamine, üle-euroopalisse transpordivõrku kuuluva meresadama pidamine
 • või omad vähemalt 10%-list otsest või kaudset osalust või kontrolli sellises ettevõtjas, oled sellist osalist võõrandamas või kavatsed vastava osaluse või kontrolli teostamise võimaluse lähitulevikus saada, iseäranis kui oled osa kontsernist, mille tipuühing või lõplik kasusaaja asub väljaspool EL-i?

Kehtestatav taustauuringute regulatsioon hakkab seadma piiranguid vähemalt 10-protsendiliste osaluste omandamisele ja võõrandamisele, andes riigile võimaluse keelata tehinguid, mis põhjustavad riske avalikule korrale või julgeolekule Eestis või EL-is. Isegi kui vastav menetlus ei päädi keelava otsusega, mõjutab see tehingu tegemise ajakava ja nõuab tehinguosalistelt suuremat tähelepanu üksteise tausta kontrollimisel enne tehingut, et tagada tehingute edukas lõpuleviimine.