fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2024 IV moodul

 

* Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, videokohtumised on lavastatud.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Moodul on avatud kuni 17. detsember (k.a). Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 17. detsembril kella 23.59ks.

Iga õige vastus annab teatud arvu punkte, meeskondade punktitabel täieneb peale igat moodulit.

Moodul 4: Moodulmaja töövõtuleping

AS EhitusEkspert pöördub nõu saamiseks Sinu poole ning esitab järgmised küsimused:


a. Ei, kuna vääramatu jõu asjaolu peab olema võlgniku mõjuulatusest väljaspool ning avaldama vahetut mõju lepingu täitmisele. Tegevdirektori tegevus ega ehitusmaterjalide hinnatõus ei vasta nendele eeldustele.
b. Jah, kuna ehitusmaterjalide hindade tõus ei kuulu OÜ Moodulmajad mõjusfääri ning seeg ei saanud OÜ Moodulmajad mõjutada hindade tõusu. Samuti ei vastuta OÜ Moodulamajad selle eest, kuidas on nende tegevdirektor oma kohustusi rikkunud, kuivõrd ärühing ei saa kontrollida oma liikmete isiklikku tegevust.
c. Ei, aga OÜ Moodulmajad saab tugineda süü puudumisele, sest OÜ Moodulmajad ei olnud oma kohustuse täitmisel hooletu, kuna eelarve koostati arvestades sel hetkel kehtinud turuhindasid ning OÜ Moodulmajad ei saa vastutada tema tegevdirektori teadlikust kahjulikust tegevusest tingitud kohustuste rikkumise eest.


a. Eelarve ületamisest tingitud täiendavate kulude hüvitamise nõudmine OÜ Moodulmajad poolt on põhjendatud juhul, kui eelarvet ületati oluliselt.
b. Eelarve ületamisest tingitud täiendavate kulude hüvitamise nõudmine OÜ Moodulmajad poolt on põhjendatud, sest lepingu täitmise ajal on ehitusmaterjalide hinnad oluliselt tõusnud.
c. Kokkulepitud eelarve on käsitatav siduva eelarvena ning OÜ Moodulmajad ei saa nõuda eelarvet ülatavate kulude hüvitamist.


a. Jah, kuna OÜ Moodulmajad on väljendanud oma keerulist majanduslikku olukorda ning see annab alust kahelda OÜ Moodulmajad võimekuses kohtuotsust hiljem täita.
b. Ei, kuna ei ole esile toodud asjaolusid, mille kohaselt oleks põhjust arvata, et kohtuotsuse täitmine on tulevikus võimatu.
c. Ei, kuna OÜ Moodulmajad ei ole kaasuses toodud asjaolude kohaselt asunud oma vara peitma ega võõrandama ning seega ei ole alust arvata, et OÜ Moodulmajad ei kavatse nõuet pärast kohtuotsuse jõustumist täita.


a. AS EhitusEksperdid saab nõuda kogu lepingujärgse tasu tagastamist, kuivõrd ta tasus pärast lepingu sõlmimist kogu lepingujärgse tasu, kuid lepingus kokkulepitud tulemus jäi saavutamata. Lisaks saab AS EhitusEksperdid nõuda kahju hüvitisena pooleli jäänud tööde lõpetamise ning tööde parandamise kulu täies ulatuses.
b. AS EhitusEksperdid saab nõuda lepingujärgse tasu tagastamist osas, milles OÜ Moodulmajad jättis oma kohustused täitmata, kuid mille eest oli AS EhitusEksperdid juba tasu maksnud. Lisaks saab AS EhitusEksperdid nõuda tööde parandamise kulu hüvitamist täies ulatuses, tööde lõpetamise kallinemise, puuduoleva ehitusmaterjali ning asjatundja arvamuse kulu hüvitamist.
c. AS EhitusEksperdid saab nõuda lepingujärgse tasu tagastamist osas, milles OÜ Moodulmajad jättis oma kohustused täitmata, kuid mille eest oli AS EhitusEksperdid juba tasu maksnud. Lisaks saab AS EhitusEksperdid nõuda kahju hüvitisena pooleli jäänud tööde lõpetamise ja tööde parandamise kulu täies ulatuses, puuduoleva ehitusmaterjali kulu, asjatundja arvamuse kulu ning leppetrahvi.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advkatuuri liikmed.