fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2024 V moodul

 

* Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, videokohtumised on lavastatud.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Moodul on avatud kuni 14. jaanuar (k.a). Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 14. jaanuaril kell 23.59.

Iga õige vastus annab teatud arvu punkte, meeskondade punktitabel täieneb peale igat moodulit.

Moodul 5: Start-upi asutamine


    a. Sellise äriplaaniga start-up´i jaoks ei ole mingeid tegevuslube vaja.b. Kuna start-up´i haldava platvormi kaudu viiakse kokku eraisikutest laenuandjaid ja -võtjaid, siis krediidiandjate ja -vahendajate seaduse tähenduses võib olla tegemist krediidivahendusega, mis on Finantsinspektsiooni järelevalve all.c. Finantseerimisasutuse tegevusluba Rahapesu andmebüroolt, kuna see on piisavalt lai ja hõlmab kõiki finantsteenuseid, mis start-up´i tegevuse puhul võivad asjakohased olla.


    a. Hinnata, kas kliendi token võib olla käsitletav väärtpaberina ning seetõttu kas ICO-le võivad kohalduda väärtpaberite avaliku pakkumise nõuded.b. Vormistada iga ICO-s osalejaga korralikud laenulepingud, et katta võimalikud riskid start-up´i poolt neilt kapitali kaasamisel.c. Mitte muretseda, sest ICO-d ei ole praegu seadustega reguleeritud.


    a. SPV-s peab olema vähemalt 2 juhatuse liiget, kuna tegemist on investeerimisühinguga väärtpaberituru seaduse tähenduses, kes hoiab start-up´i tokeneid ostnud investorite osalusi.b. SPV-l peab olema virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja luba rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses, kuna SPV hoiab start-up´i tokeneid.c. SPV võib olla olulise osaluse omandaja makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse tähenduses ning seetõttu peab SPV taotlema Finantsinspektsiooni luba olulise osaluse omandamiseks start-up´is.


    a. Start-up platvormi opereerimisel on klient kohustatud arvestama OFAC ja OFSI sanktsioonidega.b. Läbi start-up´i platvormi teenuseid pakkudes peab klient tagama, et ta ei osuta teenuseid isikutele, kes on loetletud määruse (EL) 269/2014 lisas 1.c. Kliendi start-up ei ole rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses, mistõttu ei ole ta kohustatud sanktsioone rakendama.    Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advkatuuri liikmed.