fbpx

Eversheds Sutherland – Tõeliselt globaalne advokaadibüroo

Master Class 2024 II moodul

 

* Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, videokohtumised on lavastatud.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Loe lähemalt Master Class programmi kohta.

Moodul on avatud kuni 12. november (k.a). Videoklippi saate vaadata mitu korda. Küsimustele saate vastata aga vaid ühe korra. Vastused küsimustele tuleb ära saata kindlasti hiljemalt 12. novembril kella 23.59ks.

Iga õige vastus annab teatud arvu punkte, meeskondade punktitabel täieneb peale igat moodulit.

Moodul 2: Konkurentsiõigus


a. Ei, kuna AS Ehitaja ja OÜ Lõuna Ehitus tegutsevad erinevatel geograafilistel turgudel.
b. Jah, kuna AS Ehitaja on eelneva kahe aasta jooksul juba omandanud ehituspoode ja koondumise osaliste käibed ületavad seaduses sätestatud lävendit, millest alates tuleb koondumiseks taotleda Konkurentsiametilt luba.
c. Jah, kuna AS Ehitaja omandab müügitehinguga valitseva mõju OÜ Lõuna-Ehitus üle.
d. Ei, kuna koondumise osaliste käibed ei ole piisavalt suured selleks, et seaduse järgi oleks kohustus koondumiseks luba taotleda.


a. Jah, kui OÜ Lõuna Ehitus on sellega nõus, sõltumata sellest, kas koondumiseks on vaja taotleda Konkurentsiametilt luba või mitte.
b. Ei, kuna see oleks tarbijate jaoks ootamatu.
c. Jah, kuna antud tehing ei kahjusta oluliselt konkurentsi asjaomasel kaubaturul.
d. Ei, kuna selline tegevus võib olla vastuolus keeluga jõustada tehing enne Konkurentsiametilt koondumiseks loa saamist.


a. Jah, lepinguvabaduse põhimõttest tulenevalt on lepingupooltel alati õigus sellises tingimuses kokku leppida.
b. Ei, kuna selline tingimus piirab ehituspoodide vahelist konkurentsi enam, kui on vajalik antud müügitehingu jõustamiseks.
c. Jah, kuna OÜ Lõuna Ehitus on AS’le Ehitaja avaldanud, et ta ei planeeri pärast tehingut niikuinii uusi ehituspoode avada, mistõttu vastav lepingutingimus ei muuda kaubaturul midagi.
d. Ei, kuna juriidilisele isikule ei saa sellist tegevuspiirangut panna.

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Tegemist on haridusliku õppeprogrammiga, mille filmimisel on kasutatud büroo töötajaid ja näitlejaid. Videod ei kajasta tegelikku olukorda. Advokatuuriseaduse kohaselt osutavad õigusteenust vaid advkatuuri liikmed.